Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

 

Aktualności

Od 20.06.2016 r. do 30.09.2016 r. dziekanat i biblioteka WSM w Ciechanowie czynne w godzinach:

poniedziałek – piątek  8.00 – 15.00

sobota – niedziela   nieczynnePo zakończeniu zajęć w semestrze letnim studenci II semestru studiów II stopnia zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu lub do starosty roku indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi.

 

Informacja dla studentów IV sem.

Studenci IV semestru po zakończonych egzaminach składają indeksy z kartą egzaminacyjną (uzupełnione wszystkie wpisy) wraz z kompletem dokumentów do egzaminu dyplomowego w dziekanacie w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36. Szczegóły dotyczące pracy dyplomowej znajdują się w zakładce Egzamin dyplomowy lub na stronie www.kaweczynska.pl w zakładce dziekanat - wydział menedżerski i nauk technicznych - praca dyplomowa.

Na karcie obiegowej wymagana jest pieczątka z Biblioteki WSM w Ciechanowie (budynek dziekanatu).

W związku z powyższym prosimy o odbieranie indeksów i kart egzaminacyjnych od starosty roku. Dziekanat nie będzie uzupełniał wpisów.

 

Sukces WSM! Jesteśmy na 19. miejscu w Rankingu "Perspektywy 2016"

formatka ranking

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie odniosła kolejny duży sukces utrzumując miejsce w pierwszej dwudziestce 17. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
W tegorocznej edycji Rankingu "Perspektyw" oceniano 70 magisterskich niepublicznych uczelni wyższych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie znalazła się na 19. miejscu zestawienia.
W porównaniu do ubiegłorocznego Rankingu "Perspektywy 2015" oznacza to potwierdzenie wysokiej pozycji w pierwszej dwudziestce ogólnopolskiego Rankingu.

 

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu.

 

 

 

WSM w PTE

pte

Mamy zaszczyt poinformować, że na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowane został kolejne artykuły pracowników naukowych Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie WSM w Warszawie:

1. "Mechanizmy organizujące demokrację" Lech Jaczynowski

2. "Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności." Andrzej Buszko

3. "Profesor Janusz Buga (1929-2015) Wspomnienie" Jan Kordos

 

 

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej (350 zł, płatne przy składaniu dokumentów) oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia /druk do pobrania w dziekanacie/

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - kserokopię wydanego przez szkołę średnią - oryginał do wglądu
 • W przypadku nowej matury - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu
 • Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
 • Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego: dla I i II semestru studiów - 2200 zł (za semestr)

dla III i IV semestru - 2350 zł (za semestr)

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

= www.wsm-ciech.com = www.wsm.cnow.pl =www.wsm.warszawa.pl

 

 

 

 

 

Prestiżowa Nominacja dla WSM w Warszawie

formatka nominacja dla WSM

Mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymała kolejną prestiżową Nominację do Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015".
Ideą Programu oraz celem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie Uczelni Wyższych (państwowych i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów. Zgłoszone uczelnie zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej.
Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny. Programy stypendialne i programy wymiany studenckiej, adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy pozwolą nominowanym na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie certyfikacji.
Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015" zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej i konferencji w siedzibie *Polskiej Agencji Prasowej S.A.

 

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu.

 

 

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Poniedziałek - dzień pracy wewnętrznej
 • Wtorek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Środa 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
 • Piątek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Sobota 8.00 - 12.00

 

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie:

IV semestr: tel. 0 22 59 00 758 (753, 752, 751)

II semestr:  tel  0 22 59 00 752

Księgowość WSM w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 800


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

poniedziałek-piątek    8.00-15.00  (informacja w dziekanacie)

sobota  9.00-14.00


 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15